Dobry lider


Szkolenia z zarządzanie projektami cieszą się z roku na rok coraz większą popularnością, dlatego też ich wybór, w zależności od pakietu na rynku jest naprawdę przeogromny. Zakres tematyczny związany z zarządzaniem projektami, bardzo szeroko zawierają w sobie takie szkolenia między innymi jak:

1. Zarządzanie projektami z certyfikacją IPMA.

2. Zarządzanie projektami dla praktyków.

3. TRIZ - podstawy modelu.

4. Komunikacja i praca w zespole zróżnicowanym kulturowo.

5. Metody budowania współpracy i komunikacji pomiędzy członkami zespołu.

6. LEAN SIX SIGMA.

Takie szkolenia przede wszystkim dedykowane są osobom pracującym w charakterze kierowników czy liderów zespołów projektowych, członków kadry menadżerskiej, uczestników pracujących regularnie nad jakimiś projektami oraz wszystkie inne osoby, nawet jeśli tematyka kursu bezpośrednio nie dotyczy ich pracy zawodowej, a pozostaje jedynie w sferze ich zainteresowań. Takie kursy dla uczestników niosą ze sobą naprawdę bardzo dużo korzyści, dlatego też dość często pracodawcy decydują się na przeszkolenie swoich podwładnych w tym zakresie, w szczególności gdy są oni odpowiedzialni za zarządzanie czy współprace przy danym projekcie. Uczestnicy szkolenia z zarządzania projektami, dzięki nowo zdobytej wiedzy zyskują:

- umiejętność samodzielnego kierowania nawet najbardziej skomplikowanym projektem

- wiedzę o tym, jak umiejętnie rozdzielać prace zespołu projektowego pomiędzy jego członków tak, by każdy mógł wykonywać to na czy zna się najbardziej

- wiedzę o tym, jak rozkładać pracę tak, aby projekt zleceniodawcy oddany był w wyznaczonym przez niego terminie

- umiejętność samodzielnego stworzenia własnego Biura Projektowego

- wiedzę o wdrażaniu systemów zarządzania różnymi, dostępnymi obecnie metodami ( zarówno tymi mniej jak i bardziej rozpowszechnionymi)

- wiedzę o prawidłowym szacowaniu kosztów oraz przychodów z projektu, biorąc pod uwagę różne czynniki oraz wskaźniki

- możliwość korzystania z najnowocześniejszych narzędzi do zarządzania projektami.

Copyright © 2018 Zarządzanie