Przełożony


Rozwój pozwala dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości. Stojąc w miejscu, firma pozwala, aby ktoś inny zajął jej miejsce, przejął klientów, których mogłaby zyskać, gdyby tylko zrobiła krok naprzód w odpowiednie momencie. Trudno określić ostateczny rezultat tych działań, jednak bez ich podjęcia sytuacja przedstawia się wystarczająco jasno – bez rozwijania się, przedsiębiorstwo dąży do upadku. Dzisiejszy świat zmienia się zbyt szybko, aby podążać jedną, dawno wyznaczoną ścieżką.

Zmiana – ścieżka prowadząca do rozwoju

Na pewnym etapie funkcjonowania firma zdaje sobie sprawę, że stanęła na rozstaju dróg. Z początku stale podąża się do przodu, dokłada wszelkich wysiłków, aby przekuć straty w zysk, a na ten w realny dochód nieobciążony dalej żadnymi zobowiązaniami.

Aby tego dokonać, konieczne jest umiejętne zarządzanie zmianą. Określenie celu, rozplanowanie możliwych scenariuszy i wyznaczenie najlepszej strategii, którą będzie podążało przedsiębiorstwo. W takiej sytuacji konieczne jest jednak stałe analizowanie zagrożenia i słabości działań podejmowanych przez pracowników. Należy uwzględnić ich mocne strony, ale też kłopoty związane z ludzkimi niedoskonałościami. Osobowość pracownika jest równie ważna, jak misja firmy, mając stanowić standardy świadczonych przez nią usług bądź produkowanych towarów.

Zarządzanie zmianą szansą dla małych przedsiębiorstw

Choć może się wydawać, że każde z powyższych zagadnień związane jest z dużymi firmami, korporacjami i koncernami, również mikroprzedsiębiorstwa są w stanie skorzystać na takim szkoleniu. Ze względu na swój niewielki charakter i lokalny zasięg działania, są one w stanie wynieść nawet więcej korzyści niż masywny biznes posiadający dużą liczbę filii rozproszonych po terenie całego kraju. Właściwe ich wdrożenie wymaga wtedy więcej czasu – tutaj planowanie jest elementem kluczowym. W przypadku małych firm, dużo łatwiej reagować na zmianę, zarządzać nią i czerpać korzyści z rezultatów.

Dostosowanie do wymagań współczesnego rynku jest jedyną szansą na odniesienie sukcesu, niezależnie od sektora.

Copyright © 2018 Zarządzanie