Skuteczne liderowanie


Obecnie na rynku istnieje duża oferta kursów pomagających w wyszkoleniu profesjonalnych liderów zespołów projektowych. Obejmują one wykształcenie podstawowych umiejętności niezbędnych do sprawnego funkcjonowania i kierowania zespołem pracowniczym. Dzięki nim nawiązywana jest współpraca oraz komunikacja – krytyczne elementy w działaniu każdej grupy.

Jak wyglądają takie kursy?

Szkolenia dla project managerów składają się części teoretycznej, czyli wykładów i analizy studiów przypadków oraz części praktycznej, czyli symulacji pozwalającej wczuć się w sytuację, zamiast tylko to sobie wyobrażać. Pozwala to skonfrontować rzeczywistość z tym, co wydaje się, że mogłoby się wydarzyć, gdyby zaszły pewne okoliczności. Uczestnicy mają okazję zobaczyć, czy naprawdę są odporni na stres, w jakich momentach zapadają kluczowe decyzje, mające wpływ na ostateczny rezultat, nauczyć się, że współpraca polega na akceptowaniu i wykorzystywaniu cech pozostałych członków grupy.

Po odbyciu takiego szkolenia zwykle odbywa się rygorystyczny egzamin, który potwierdza nabyte umiejętności i wiedzę – jest świadectwem zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, że posiadaniu lidera znalazły się kluczowe narzędzia do udanego zarządzania zespołem.

Gdzie odbywają się takie szkolenia?

Specjalistyczne ośrodki przygotowują program dostosowany do potrzeb określonych branż: finansowych, informatycznych, usługowych – wszędzie tam, gdzie konieczne jest projektowanie produktu, czy to na potrzeby konsumentów, czy też wewnątrz firmowe badania.

Każdy z nich przygotowywany jest wg ścisłych reguł i międzynarodowych standardów. Dzięki temu zapewniana jest profesjonalna edukacja na światowym poziomie bez wyjeżdżania z kraju. Takie kursy prowadzone są przez praktykujących ekspertów, służących radą i pomocą. To doskonałe, kontrolowane środowisko na szkolenia dla project managerów, które mają szansę zaowocować w przyszłości, przyczyniając się do rozwoju firmy – czynnika niezbędnego w dzisiejszej, szybko zmieniającej się gospodarce. Tylko ci, którzy potrafią przystosować się do zmian wystarczająco szybko, mogą zyskać przewagę nad konkurencją.

Copyright © 2018 Zarządzanie