Skuteczny manager


Bez odpowiedniej komunikacji nie może być właściwie mowy o budowaniu jakiekolwiek sukcesu w biznesie. Stąd też dla osób, które zarządzają grupami pracowników lub są na stanowiskach kierowniczych powstały szkolenia, które pozwolą im na wprowadzenie do swojego środowiska pracy odpowiednie metody komunikacji. Komunikacja w biznesie szkolenie to spotkania najczęściej weekendowe, warto poświęcić dwa dni, które w skondensowany sposób przedstawią takie zagadnienia jak budowanie stosunków interpersonalnych, style osobowości. komunikacja w środowisku pracy, identyfikowanie i niwelowanie barier komunikacyjnych, budowanie prawidłowych relacji na linii przełożony-pracownik i pracownik-pracownik, efektywne zarządzanie konfliktem, wykorzystywanie pozytywnych aspektów konfliktu i niedopuszczanie do jego eskalacji, budowanie zgranego zespołu i wspomaganie jego rozwoju, ułatwienie współpracy między wszystkimi osobami, tworzenie wspólnej wizji i realizacja stawianych celów, aktywnie słuchanie i zadawanie pytań, regulowanie wspólnych zasad panujących w zespole, rola integracji, przeprowadzanie trudnych rozmów, panowanie nad stresem i emocjami, przeprowadzenie na pole rozmów z pracownikami technik negocjacji i mediacji. Każde z tych zagadnień mogłoby być właściwie osobnym tematem kolejnych kursów, ale wiele szkół wychodzi naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy i tematy te przedstawia w zwięzłych wykładach, a także grach zespołowych, symulacjach, dyskusjach, ćwiczeniach samodzielnych i w grupach. To doskonałe szkolenie dla każdej osoby, która czuje, że relacje w jej firmie wymagają naprawy i nadania im innego wymiaru. Każdy uczestnik szkolenia zapozna się z najnowocześniejszymi przemyśleniami w każdej przedstawionej dziedzinie. Przeszkoleni prowadzący na bieżąco rozwiązują pojawiające się problemy. Gotowe rozwiązania można od poniedziałku wprowadzić w swoim zespole pracowników. Oczywiście w ramach kursu gwarantowane są wszelkie materiały pomocnicze, książki, a wiele szkół oferuje dostęp do platform e-learningowych.

Copyright © 2018 Zarządzanie